top of page

Ordensregler

 • Yderdøren og vinduer skal altid være lukkede og aflåste, når boligen forlades.

 • Der skal være ro kl. 23.00 på hverdage og søndage. Natten mellem fredag og lørdag samt natten mellem lørdag og søndag skal der være ro kl. 01.00.

 • Støj fra spil, musik og andet generel ”larm” må ikke genere andre beboere.

 • Interne fester i værelserne/lejlighederne skal godkendes af Vibeke senest 1 uge før festafholdelse. Endvidere skal navnene på de festansvarlige meddeles eller sendes på mail til vibeke@campusdjursland.dk. Når du har fået accept af Vibeke er festen godkendt.

 • Alle overnattende gæster til elever bosat på Campus, skal meldes ind til Vibeke vibeke@campusdjursland.dk eller mobil 30 22 10 08.

 • Indtagelse af alkohol er IKKE tilladt på dage før en skoledag. (Læseferie er også skoleperiode)

 • Indtagelse af alkohol og/eller afholdelse af udendørsfester er IKKE tilladt på udendørsarealerne.

 • Rygning indendørs på Campus, også på elevværelser er strengt forbudt.

 • Rygning på udendørs arealer må kun finde sted, hvor der er opsat askebæger/cementrør. Der må IKKE ryges ud af vinduet eller døren. Gå helt udenfor!

 • Indtagelse af alle former for rusmidler er strengt forbudt. Ved begrundet mistanke kan en beboer blive bedt om at medvirke i en rusmiddeltest. Positiv test medfører frivilligt tilbud om evt. gruppedeltagelse med rusmiddelcentret. Hvis dette ikke overholdes medfører det øjeblikkelig bortvisning.

 • Der udføres løbende narko razzia på Campus, herunder undervisningslokaler, værelser og lejligheder.

 • Der må IKKE tilkobles private routere på skolens netværk.

 • Hærværk, tyveri, vold og tilsvarende grove handlinger er uacceptable og vil få konsekvenser.

 • Der udføres rengøringstjek på alle elevværelser ugentligt.

 • Forbrug af el, vand og varme skal ske, så misbrug ikke finder sted.

 • Det er IKKE tilladt at holde husdyr.

 • Vagten overnatter i værelse 0 i hovedbygningen (Blue Campus).

 • På hverdage og søndage har vagten fri fra kl. 23.00 indtil kl. 8.00 næste morgen

 • I weekender (fredag og lørdag) har vagten fri fra kl. 1.00 indtil kl. 9.00 næste morgen

 • Vagten vil kun være til rådighed i ovenstående tidsrum ved akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst.

 

Telefon nummer til vagt: 

29 72 89 35

bottom of page